Start » Laboratorium

Laboratorium

Celem laboratorium działającym w Leszczyńskim Centrum Medycznym „Ventriculus” jest świadczenie usług medycznych na jak najwyższym poziomie, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną oraz z zachowaniem najwyższych standardów systemów jakości.

POBIERANIE MATERIAŁU DO BADAŃ:

W celu pobrania materiału do badań należy zgłaszać się do punktów pobierania materiału. Prosimy o zgłaszanie się do punktów pobrań z dowodem tożsamości. W celu otrzymania wiarygodnych wyników badań, należy się do nich odpowiednio przygotować. Więcej o przygotowaniu do badania tutaj.

Pobieranie materiału do badań odbywa się w budynku LABORATORIUM od godziny 7:00 do 10:00

Możliwość rejestracji na określoną godzinę w Laboratorium

  • osobiście lub przez osobę trzecią między godziną 11.00 a 15.00 (rejestracja + opłata należności)
  • on-line – wysyłając zlecenie na adres e-mail - wpłatę należności na konto i przesłanie potwierdzenia przelewu – TYLKO PACJENCI KOMERCYJNI

Wszelkich informacji udziela personel Laboratorium 65 529-78-22

Wyniki on- line: ventriculus.pl/wyniki

Instrukcję dotyczącą korzystania z portalu wyniki on-line można pobrać tutaj.

Do pobrań krwi obwodowej oferujemy bezpieczny, zamknięty, próżniowy system pobierania krwi.

SKIEROWANIA:

W przypadku wykonywania badań w ramach NFZ należy posiadać skierowanie od lekarza POZ lub specjalisty. Pacjenci korzystający z usług komercyjnych nie muszą posiadać skierowania.

ODBIÓR WYNIKÓW:

Laboratorium w swojej ofercie posiada szeroki zakres analiz (więcej w zakładce wykaz wykonywanych badań). Wyniki rutynowych badań są do odbioru tego samego dnia.

O wynikach badań wskazujących na zagrożenie życia i zdrowia oraz badań w trybie pilnym informujemy pacjentów lub lekarzy kierujących na te badania w trybie niezwłocznym.

Po odbiór wyników prosimy zgłaszać się z dokumentem tożsamości.

Odbiór wyników przez osobę trzecią jest możliwy po okazaniu stosownego upoważnienia.

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23.03.2006r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz.U. Nr 61, poz. 435 z późn. zm.) mamy obowiązek weryfikacji tożsamości pacjenta.finansowanie

  • Alergia
  • OCT
  • Medycyna estetyczna
  • Baner 1

ZNAJDŹ BADANIE

lekarz w lesznie